GDPR

Integritetspolicy

Hirsch Kurser (Hirsch Produktion) hanterar personuppgifter enligt  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller det som vi i dagligt tal benämner som GDPR (General data protection regulation).

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, anmäler intresse för en kurs, beställer nån av våra tjänster, deltar i våra kurser.
Den insamlade informationen inkluderar ditt:

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • samt relevant information för att kunna genomföra de uppdrag/kurser du beställer.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Kontaktuppgifter:

 • E-post, post och telefon för att tillhandahålla information och erbjudanden
 • till bokföring i samband med fakturering/försäljning

Fotografier / filmsekvenser:

 • I våra (khp.se / hirschproduktion.se / reklamfilm.se) egna hemsidor och sociala media.

3. Utlämnande till tredje part

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning. Samt vid lagstadgad bokföring.

4. Rättslig grund

Man har bara laglig rätt att behandla personuppgifter om man har en så kallad rättslig grund. De fyra olika grunder som man normalt kommer att använda sig av är samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning.

 1. Samtycke är ett sätt att hämta ett uttryckligt godkännande från kunden.
 2. Avtal ger dig rätt att behandla personuppgifter för att kunna uppfylla det ni ingått avtal om.
 3. Rättslig förpliktelse är t.ex. att man är tvungen att spara bokföringsunderlag i 7 år enligt bokföringslagen eller att man är tvungen att skicka in en inkomstdeklaration till skatteverket.
 4. Intresseavvägning innebär att du anser att ditt intresse av att behandla uppgiften väger tyngre än den registrerades rätt till att inte bli behandlad.
 • Genom att anmäla intresse till våra kurser godkänner du vår integritetspolicy och har därmed givit samtycke till att vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan.
 • Vid beställning av fotografering och filmproduktion upprättar vi ett avtal.
 • Personuppgifter som ingår vi fakturering sparas som bokföringsunderlag i 7 år.
 • I vissa sammanhang kan Intresseavvägning vara aktuellt

4. Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

5. Registrerads rättigheter

Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.
Mejla kent@khp.se
med följande ämnesrad: Rättning av personuppgift.

6. Integritetspolicyns giltighet

Denna integritetspolicy gäller från den 25 maj 2018 och tills vidare.

Hirsch Produktion
Upplandsgatan 73
113 44 Stockholm

0708-900 100