VILLKOR

Du bekräftar ditt deltagande, säkrar din plats på kursen och godkänner dessa villkor genom att betala anmälningsavgiften.

GDPR

Genom att anmäla dig till kurs eller anmäla intresse för deltagande ger du medgivande till att dina angivna uppgifer sparas i register. Du kan givetvis när som helst kontakta mig (kent@khp.se) så raderas dina uppgifter.

Inställd kurs

Ställs kursen in erbjuds du i första hand annat kurstillfälle. Kan du inte delta vid annat tillfälle återfår du betald anmälnings- och kursavgift.

Ångerrätt

För privatpersoner gäller ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Det innebär att du har 14 dagar på dig att ångra din anmälan till kursen. Detta gäller från den dag du anmälde dig till angiven kurs via hemsidan (www.khp.se), per mail eller post.

Om du har ångrat dig anmäler du det till kent@khp.se eller per post.

Ange ditt för- och efternamn, kontaktuppgifter (mail, telefon), vilken kurs det gäller samt bankuppgifter för återbetalning (bank, kontonr., clearingnr.).

Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela beloppet du betalat in. Återbetalning sker inom 30 dagar från datum för mottagen avanmälan (glöm inte att ange bankkonto, clearingnr., etc.).

Om du har påbörjat kursen förverkas din ångerrätt.

Återtagande av anmälan (avbokning)

Om du vill återta din anmälan efter att ångerrätten förfallit eller efter kursstart gäller följande:

  • Anmälan är bindande när anmälningsavgiften (500kr) är betald.
  • Du har dock rätt att avboka din anmälan senast sju dagar före kursstart utan ytterligare avgift än anmälningsavgiften.
  • Vid senare avbokning mindre än sju dagar före kursstart debiteras förutom anmälningsavgiften halva återstående kursavgiften.
  • Om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande från den dag kurs startat är du skyldig att erlägga full kursavgift.
  • Om du på grund av sjukdom (som ska styrkas med läkarintyg) eller avflyttning från orten (som styrks med adressändringsdokument), måste avbryta kursen betalar du för de kurstillfällen som hållits samt anmälningsavgiften (oavsett om du deltagit eller inte).
För dig som är minderårig

Om du är under 18 år måste din målsman skriftligen godkänna din kursanmälan och villkoren.

Kursinnehåll

Kursinnehållet presenteras på hemsidan (www.khp.se). I samråd med deltagarna kan detaljer i innehållet och upplägget av kursen komma att ändras efter kursstart.

Egen kamera / dator (med Lightroom)

För att kunna tillgodogöra sig/delta i fotokursen krävs det att man medtar en digital systemkamera med manuella inställningsmöjligheter (bländare och slutare) samt att man har grundläggande kunskap om kamerans funktioner och inställningar. Medtag även kamerans bruksanvisning.

För att kunna tillgodogöra sig/delta i Lightromkursen krävs det att man medtar egen laptop/bärbar dator med fungerander ADOBE Lightroom installerat